تولید، فروشی معرفی انواع گل های فضای باز در سایت ما صورت میگیرد. سایت ما علاوه بر گل های آپارتمانی گل های فضای باز شامل گل های فصلی و دائمی نیزبه صورت عمده به فروش می‌رساند گل های تولید شده در شهر محلات مناسب برای تمام اقلیم های آب و هوایی کشور است