سایت ما در کنار تولید فروش عمده گل و گیاه محلات جانبی ای از قبیل خاک برگ، کوکوپیت،انواع گلدان، بذر گل،کود ارگانیک و شیمیایی، انواع مکمل های غذایی و دارویی برای انواع گیاهان را به صورت عمده به فروش می‌رساند